Zingen in de kerk

Kerkmuzikale ondersteuning

Op deze website vind je diverse ondersteuningstools om het zingen in de liturgie in jouw concrete situatie te ondersteunen. Demo-opnames, podcasts, uitgaven met nieuwe liederen... je kan voor al dat soort zaken hier terecht.

NIEUW


Deze uitgave biedt inspiratie om het liedboek 'Zingt Jubilate' zinvol te gebruiken bij weekdagvieringen. Voor elke viering worden twee liederen voorgesteld, vertrekkend vanuit de Schriftlezingen. Lied 1 sluit aan bij de sfeer en de inhoud van de eerste lezing en lied 2 bij de lezing uit het evangelie.

Kostprijs: € 10

Verschijningsdatum: 01/04/24