Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Koorcoaching Jos Bielen, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode, BE0506.983.662, jos.bielen@yahoo.com


Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat via onze website www.zingenindekerk.be aan jou als Klant (iedere natuurlijke persoon die op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt) gedaan wordt.
  2. Bestellingen worden verstuurd via b-post of kunnen opgehaald worden in Averbode. Dit laatste kan enkel na voorafgaandelijke afspraak.
  3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
  4. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
  5. Gekochte producten kunnen niet geretourneerd worden en worden niet terugbetaald.

Artikel 3 - Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar de privacyverklaring op onze website.

Artikel 4 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: ernstige ziekte, stakingen, brand, bedrijfsstoringen bij de uitgever of bij de verzender (b-post).

Artikel 5 - Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.