Opleidingen

1. Zangdag liturgische muziek

Twee maal per jaar vindt er in de abdij van Averbode een 'Zangdag liturgische muziek' plaats o.l.v. Jos Bielen. Bekijk hier een kort beeldverslag van een vorige editie: https://www.youtube.com/watch?v=VYpfFRw0SyA

De volgende zangdag vindt plaats op zaterdag 18 en 25 januari 2025. Op beide dagen wordt hetzelfde programma aangeboden. Deelnemers kunnen de dag kiezen die hen het best uitkomt.

Meer info en inschrijving: https://zangdag.abdijaverbode.be

Verdere zangdagen vinden plaats op 14+28/06/25.

2. Dag van de zingende priester en diaken

Op maandag 26/05/25 vindt in het Johannes XXIII-seminarie de jaarlijkse 'Dag van de zingende priester en diaken' plaats. Dit is een ontmoetings- en studienamiddag (van 14h00 tot 17h00) voor priesters en diakens die zingen in de liturgie belangrijk vinden. Deze dag wordt begeleidt door Jos Bielen, docent kerkmuziek.

Klik hier om de folder te bekijken

3. Basiscursus zingen voor priesters en diakens

Je bent priester of diaken en hebt koudwatervrees wanneer het op zingen aankomt. Of je zingt heel graag, maar hebt het gevoel dat het niet helemaal goed zit. Tijdens deze basiscursus word je persoonlijk begeleid op je vocale ontdekkingstocht. We werken in groep maar iedereen krijgt persoonlijke tips en adviezen om het zingen te ontdekken of te verbeteren. De cursus is heel praktisch opgevat, vertrekt vanop jouw niveau en is gericht op het zingen in de liturgie.

Deze cursus is een traject van 4 maandagnamiddagen, gespreid over een periode van 6 maanden. Zo krijgt het aangeleerde de kans om rustig wortel te schieten in je eigen liturgische praktijk. Bij inschrijving engageer je je voor het volledige traject.

Locatie: Johannes XXIII-seminarie te Leuven

Docent: Jos Bielen

Data voor 2024-2025: nog niet bekend, kom hier regelmatig kijken :-)

4. Parels vissen

Het liedboek Zingt Jubilate bevat ontzettend veel pareltjes. Jammer genoeg zijn velen niet of nauwelijks bekend. Tijdens deze studieavonden verkennen we telkens 10 liederen per avond. Op het einde van de reeks ben je 50 liederen rijker. Deze avonden kunnen ook apart gevolgd worden. Kostprijs per avond: € 10. Voor de 5 avonden samen betaal je € 45. Deze avonden gaan door in de Abdij van Averbode en worden begeleid door Jos Bielen.

Data:

  • donderdag 12/09/24 - 19h30 tot 21h30
  • dinsdag 22/10/24 - 19h30 tot 21h30
  • woensdag 04/12/24 - 19h30 tot 21h30
  • woensdag 12/03/25 - 19h30 tot 21h30
  • woensdag 07/05/25 - 19h30 tot 21h30

Klik hier om je in te schrijven