Podcasts

Beluister hier podcasts met toelichting en bezinning bij liederen uit Zingt Jubilate.

ZJ 107 Een stad van vrede

ZJ 108 Op een God die door de eeuwen

ZJ 109 Er komt gehoor voor onze nood

ZJ 111 Geen kracht meer om te leven

ZJ 125 Zal er ooit een dag van vrede

ZJ 128 Wij zingen door de tranen heen

ZJ 206 Komt ons in diepe nacht ter ore

ZJ 231 Een diepe nacht

ZJ 232 Van ver, van oudsher aangereikt

ZJ 301 Veel hoger dan Abraham klom

ZJ 302 Gij hebt met groot geduld

ZJ 304 Evenals een moede hinde

ZJ 306 Een mens te zijn op aarde

ZJ 313 Uit de diepten roep ik U, Heer

ZJ 322 Uit Oer is hij getogen

ZJ 330 Johannes doopt in de Jordaan

ZJ 355 Wie zal voor God verschijnen

ZJ 378 Stil ligt de tuin

ZJ 379 Door wat voor grote eenzaamheden

ZJ 380 Toen Jezus in zijn uur gekomen was

ZJ 401 Zingt Jubilate voor de Heer

ZJ 416 Nu moet gij allen vrolijk zijn

ZJ 422 Kondigt het jubelend aan

ZJ 431 Wat zijn de goede vruchten

ZJ 438 Licht, ontloken aan het donker

ZJ 439 De Geest des Heren

ZJ 440 Tussen waken, tussen dromen

ZJ 441 Kom, laat ons Christus loven

ZJ 442 Staat op en weest niet bang

ZJ 447 Geest van God, Adem van Leven

ZJ 502 Verkondig alle mensen

ZJ 516 Geef vrede, Heer, geef vrede

ZJ 521 De Heer richt op zijn berg

ZJ 528 Gedenken wij dankbaar

ZJ 535 Het brood, het goede brood

ZJ 552 Voor de toegewijden

ZJ 558 Maria, poort van Gods genade

ZJ 571 Niet als een storm

ZJ 591 Mensen wij zijn geroepen

ZJ 604 In de schoot van mijn moeder geweven

ZJ 606 Wie ingaat tot dit water

ZJ 609 Water, water van de doop

ZJ 660 Maak ons uw liefde, God

ZJ 671 Wij zijn geroepen tot het feest

ZJ 709 Wij hebben een sterke stad

ZJ 721 Wees niet verbaasd

ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven

ZJ 733 Wij zijn de druppels van één stroom

ZJ 735 Zomaar een dak

ZJ 736 Wie is die God

ZJ 737 Uw woord omvat mijn leven

ZJ 738 Wat vrolijk over U geschreven staat

ZJ 739 Als gij naar de woorden luistert

ZJ 744 Dat u alle zegen zij

ZJ 751 Ik zie de hemel opengaan

ZJ 753 Zolang wij ademhalen

ZJ 754 De vreugde voert ons naar dit huis

ZJ 756 Wij komen als geroepen

ZJ 757 Het Woord, het goede woord van God

ZJ 759 Heeft niemand U gezien?

ZJ 763 Als jij wil zal ik jou dienen

ZJ 764 Dank u, Vader

ZJ 766 Brood zal Ik u geven

ZJ 767 Alle eer en alle glorie

ZJ 768 Wij reizen rusteloos

ZJ 770 God wil een tempel bouwen

ZJ 774 Voor mensen die naamloos

ZJ 775 Die licht is, bron van leven is

ZJ 776 Stem die ons roept

ZJ 777 Die chaos schiep tot mensenland

ZJ 816 Hoor God, ons roepen

ZJ 821 Leer ons het wonder van de schepping zien

ZJ 828 In de veelheid van geluiden

ZJ 834 O, Heer, verberg U niet voor mij

ZJ 838 Wanneer de avond komt

ZJ 907 Eens als de bazuinen klinken

ZJ 913 Er is een land van louter licht

ZJ 932 In uw diepe droefenis

ZJ 933 De dood is ons te machtig

ZJ 934 Die ons in 't hart geschreven staan

ZJ 935 Wie in de schaduw Gods mag wonen

ZJ 936 Wie Gods rechte wegen gaan

ZJ 938 Uit de graven en spelonken

ZJ 939 Hij die gesproken heeft