Liedsuggesties voor weekdagvieringen - BOEK

Deze uitgave biedt inspiratie om het liedboek 'Zingt Jubilate' zinvol te gebruiken bij weekdagvieringen. Voor elke viering worden twee liederen voorgesteld, vertrekkend vanuit de Schriftlezingen. Lied 1 sluit aan bij de sfeer en de inhoud van de eerste lezing en lied 2 bij de lezing uit het evangelie.

10,00 €
exclusief verzendkosten
Op voorraad